Tp. HCM quyết định xử phạt 4 công ty đa cấp 307 triệu đồng...

Trong thời gian tới, Sở Công Thương tiếp tục tăng cường thanh, kiểm tra để xử lý, kịp thời chấn chỉnh ngay các vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp.

Sở Công Thương Tp. HCM vừa ra 4 quyết định xử phạt công ty đa cấp với tổng tiền phạt 307 triệu đồng.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Everrichs bị phạt 140 triệu đồng, Công ty TNHH Absonutrix Việt Nam số tiền 105 triệu đồng, Công ty Yandi số tiền 60 triệu đồng, một nhà phân phối của Công ty TNHH New Image Việt Nam bị phạt 2 triệu đồng.

Sở Công Thương Tp. HCM cũng chuyển hồ sơ đề nghị Cục Quản lý cạnh tranh xem xét và xử lý đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Thiên Rồng Việt và Công ty TNHH Absonutrix Việt Nam. Sở đề nghị Cục thuế thành phố xem xét xử lý liên quan lĩnh vực thuế đối với Công ty TNHH Absonutrix Việt Nam.

Đồng thời, chuyển Sở Y tế Tp. HCM xem xét xử lý đối với Công ty TNHH New Image Việt Nam. Đang xem xét, xử lý đối với hai công ty là Công ty TNHH Total Swiss Việt Nam, Công ty TNHH Nhượng quyền Toàn Thắng.

Riêng Công ty Cổ phần nhượng quyền Thiên Lộc, Sở Công Thương không tiến hành kiểm tra do do Cục Quản lý cạnh tranh đã kiểm tra.

Trong thời gian tới, Sở Công Thương tiếp tục tăng cường thanh, kiểm tra để xử lý, kịp thời chấn chỉnh ngay các vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp.