UBND TP.HCM vừa chấp thuận cho Công ty Hitachi Zosen Corporation (Hitz) và Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị TP (Citenco) hợp tác triển khai mô hình thử nghiệm nhà máy xử lý chất thải hữu cơ dễ phân hủy sinh học tái sinh năng lượng phát điện.

TP.HCM thu nghiem nha may xu ly chat thai de phan huy de phat dien - Anh 1

TP.HCM sẽ thử nghiệm nhà xử lý chất thải hữu cơ dễ phân hủy để phát điện (Ảnh: TL)

Theo đó, chất thải thực phẩm được lấy từ chương trình phân loại chất thải rắn tại nguồn phường Bến Nghé, quận 1. Kinh phí đầu tư xây dựng mô hình, máy móc thiết bị đảm bảo mới 100% và quản lý vận hành, vận chuyển chất thải thực phẩm sau phân loại từ vị trí tập trung đến vị trí lắp đặt mô hình thử nghiệm do Hitz chi trả. Thời gian thử nghiệm là 8 tháng kể từ tháng 10.

Địa điểm đặt mô hình thử nghiệm gần sàn trung chuyển thuộc khuôn viên bãi chôn lấp Phước Hiệp do Citenco quản lý (thuộc Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc, huyện Củ Chi). Khu vực xử lý chất thải này có diện tích khoảng 300m 2 , trên cơ sở đáp ứng toàn bộ các tiêu chuẩn về môi trường, phòng cháy chữa cháy.

UBND TP.HCM đã yêu cầu Công ty Hitz và Citenco phải cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật Việt Nam. Sau khi kết thúc thời gian thử nghiệm, Hitz và Citenco phải trả lại mặt bằng sạch, đồng thời cam kết việc hợp tác triển khai mô hình thử nghiệm không liên quan đến việc thực hiện dự án sau này.

Chưa kể, trong quá trình thử nghiệm nếu phát sinh ô nhiễm môi trường thì phải ngừng ngay. Hitz và Citenco chịu trách nhiệm khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường.

Ngoài ra, UBND TP cũng giao Sở Tài nguyên - Môi trường chủ trì, phối hợp cùng với các sở ngành, đơn vị liên quan để xem xét, phê duyệt các biện pháp bảo vệ môi trường cũng như đấu nối nguồn điện khi nhà máy hoạt động.

Phan Diệu