UBND TP.HCM vừa thông báo kết quả thu ngân sách 10 tháng đầu năm 2016 trên địa bàn các quận, huyện.

Cụ thể, thu ngân sách nhà nước (phần nội địa) trên địa bàn TP 10 tháng đầu năm 2016 là hơn 167.000 tỉ đồng, tăng 10,7% so với năm ngoái. Tổng thu ngân sách khối quận, huyện là hơn 52.000 tỉ đồng, tăng hơn 42% so với cùng kỳ năm ngoái.

UBND TP yêu cầu các cơ quan liên quan thực hiện tăng cường áp dụng các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ. Đồng thời đôn đốc thu kịp thời số nợ thuế vào ngân sách nhà nước. Ngoài ra, tăng cường đối thoại với doanh nghiệp, ứng dụng mạnh công nghệ thông tin vào quản lý thuế để đảm bảo công khai, minh bạch, tạo được lòng tin của người dân và doanh nghiệp đối với chính quyền TP.