UBND TP.HCM vừa yêu cầu UBND quận Tân Phú lập hồ sơ thanh lý tất cả các hợp đồng đang cho thuê tại khu đất bến xe Tây Ninh cũ (đường Trường Chinh, phường Tây Thạnh).

Đồng thời thu hồi và bàn giao toàn bộ mặt bằng bến xe này cho Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng thành phố thuộc Sở Giao thông vận tải quản lý sử dụng để xây dựng bến đầu mối trung chuyển xe buýt thành phố theo quy hoạch.

M.L