(HQ Online)- Tại Hội nghị phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2014 của TP.HCM, bà Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương cho rằng thi đua đã trở thành động lực phát triển kinh tế.

Các tập thể xuất sắc nhận Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ.

Tham dự hội nghị có các đống chí: Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM; Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM; Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM; Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM...

Đánh giá về công tác thi đua yêu nước năm 2013 của TP.HCM, bà Nguyễn Thị Như Thủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng TP.HCM cho biết, năm qua, tình hình kinh tế TP.HCM tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thử thách, với tinh thần nỗ lực thi đua, toàn Đảng bộ, Chính quyền, hệ thống chính trị, các ngành, các cấp, các doanh nghiệp và nhân dân TP.HCM đã phấn đấu và đạt được cơ bản các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu với 21/25 chỉ tiêu hoàn thành.

Trong đó, tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 229.514 tỷ đồng, đạt hơn 100% dự toán, tăng 8,23% so với cùng kỳ; Tốc độ tăng trưởng GDP trên địa bàn đạt 764.561 tỷ đồng, tăng 9,3%. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn chung, mức tăng trưởng của từng quý đã tăng dần (GDP quý I tăng 7,6%, quý II tăng 8,1%, quý III tăng 10,3%, quý IV tăng 10,7), cho thấy tăng trưởng kinh tế của TP.HCM đã có dấu hiệu phục hồi. GDP bình quân đầu người ước đạt 4.520 USD/người, vượt kế hoạch đề ra là 4.000 USD/người.

Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2014, bà Nguyễn Thị Như Thủy cho biết, TP.HCM sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân nhằm phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, ra sức thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội năm 2014 và kế hoạch 5 năm (2011 - 2015).

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức về mục đích, ý nghĩa và tác dụng của phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn hiện nay.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân khẳng định, trong năm 2013, phong trào thi đua yêu nước đã thật sự trở thành động lực thúc đẩy các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Biểu hiện rõ nét qua tốc độ tăng trưởng của TP.HCM năm sau cao hơn năm trước. Kết quả phong trào thi đua cũng thể hiện rõ nét những bước chuyển biến tích cực trong thực hiện chính sách bảo đảm an sinh xã hội, các lĩnh vực văn hóa - xã hội; bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính có nhiều tiến bộ; tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP, góp phần tích cực vào kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.

Trong năm 2014, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân yêu cầu từng cơ quan, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp phát động phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích cao trong học tập, sản xuất - kinh doanh, xây dựng đời sống văn hóa, chấp hành luật giao thông, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...

Nhân dịp này, 17 tập thể xuất sắc được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ Thi đua; 54 tập thể được UBND TP.HCM tặng Cờ Thi đua năm 2013; 91 tập thể được UBND TP.HCM tặng Bằng khen; nhiều cá nhân, tập thể tiêu biểu trong các phong trào thi đua tại TP.HCM cũng được biểu dương, khen thưởng tại hội nghị./.

Lê Thu