(VietNamNet) - UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định cho phép Sawaco điều chỉnh mức giá nước sạch theo lộ trình từ năm 2010 đến năm 2013.

- Tại cuộc họp báo sáng 25/12, ông Trần Đình Phú, Tổng giám đốc Công ty cấp nước Sài Gòn (Sawaco) cho biết, UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định cho phép Sawaco điều chỉnh mức giá nước sạch theo lộ trình từ năm 2010 đến năm 2013. Theo đó, đối tượng dùng nước sinh hoạt được tính mức giá mới từ ngày 1/3/2010 như sau: Đối với những trường hợp sử dụng dưới 4m3/người/tháng giá nước sẽ tăng từ 2.700 đồng/ m3 lên 4.000 đồng/m3 (2010), 4.400 đồng (2011), 4.800 đồng (2012) và 5.300 đồng (2013). Sử dụng trên 4m3 đến 6m3/người/tháng: giá nước mới là 7.500 đồng/m3 (2010), 8.300 đồng (2011), 9.200 đồng (2012) và 10.200 đồng (2013). Trên 6m3/người/tháng: 10.000 đồng/m3 (2010), 10.500 đồng (2011), 11.000 đồng (2012) và 11.400 đồng (2013). Đối với các đơn vị sản xuất (đối tượng không sinh hoạt) được tính 6.700 đồng/m3 (2010), 7.400 đồng (2011), 8.200 đồng (2013) và 9.600 đồng (2013). Các cơ quan đoàn thể hành chính sự nghiệp: 7.100 đồng/m3 (2010), 8.100 đồng (2011), 9.300 đồng (2012) và 10.300 đồng (2013). Đơn vị kinh doanh dịch vụ: 12.000 đồng/m3 (2010), 13.500 đồng (2011), 15.200 đồng (2012) và 16.900 đồng (2013). Đồng thời, các đối tuợng khách hàng có hệ thống ống nội bộ, mua sỉ nước sạch phân phối lại cho các đối tượng khác như: khu dân cư, chung cư (nước sinh hoạt), khu công nghiệp, chế xuất…(nước sản xuất), khu thương mại, dịch vụ, chợ (đối tượng kinh doanh, dịch vụ) đơn giá bán nước sạch sẽ thấp hơn 10% so với giá quy định nêu trên. Toàn bộ mức giá trên sẽ được điều chỉnh vào ngày 1/3/2010. Các mức đơn giá năm 2011, 2012, 2013 sẽ được điều chỉnh ngày 1/1 hàng năm. Theo website UBND TP.HCM, việc điều chỉnh mức giá nước nhằm tạo điều kiện cho Sawaco bước tự chủ về tài chính, có nguồn vốn đầu tư, cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp nước”.