(PL)- Kết thúc đợt thanh tra về phòng, chống tham nhũng năm 2011 tại 10 cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân chỉ đạo các đơn vị phải kiểm tra chặt việc kê khai tài sản, thu nhập hằng năm của cán bộ, công chức (CBCC) thuộc quyền quản lý theo đúng đối tượng, trình tự thủ tục, thời gian kê khai.

10 đơn vị được thanh tra gồm gồm Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, UBND các quận, huyện 2, 6, 7, 11, Bình Chánh, Nhà Bè… Theo kết luận thanh tra, 9/10 đơn vị thực hiện kê khai tài sản, thu nhập hằng năm của CBCC còn nhiều sai sót, chưa đúng quy định. Cụ thể, không lập danh sách cán bộ thuộc diện phải kê khai; không sao gửi bản kê khai cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý cho Ủy ban Kiểm tra cùng cấp; không lập giấy giao nhận bản khai theo quy định.

UBND TP cũng chỉ đạo Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ đạo TP về phòng, chống tham nhũng và MTTQ TP xây dựng quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống tham nhũng nhằm tăng cường vai trò, trách nhiệm của người dân, tổ chức xã hội trong việc giám sát, phát hiện tham nhũng.

BÌNH MINH