(HQ Online)- Theo thông tin từ Văn phòng UBND TP.HCM, UBND Thành phố đã giao cho các đơn vị liên quan lập đề án trình Thủ tướng cho phép thành lập Cơ quan quản lý an toàn thực phẩm trực thuộc UBND TP.HCM.

TP.HCM: Se thanh lap co quan quan ly an toan thuc pham - Anh 1

Thực phẩm bẩn do Trạm Thú y Thủ Đức phát hiện. Ảnh: T.H

Theo đó, trước mắt, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã chấp thuận về chủ trương thành lập Trung tâm kiểm nghiệm phục vụ quản lý an toàn sức khỏe và môi trường TP.HCM, trên cơ sở nâng cấp quy mô hoạt động của Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm thực phẩm (trực thuộc Sở Y tế); đồng thời giao Sở Nội vụ phối hợp với các sở liên quan thẩm định Đề cương, tham mưu trình Thường trực UBND TP.HCM trong tháng 5-2016.

Trung tâm này được thành lập nhằm tập trung kiểm nghiệm an toàn thực phẩm và môi trường phục vụ cho đời sống của nhân dân thành phố. Trong thời gian tới, nếu TP.HCM được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập mới Cơ quan quản lý an toàn thực phẩm trực thuộc UBND TP.HCM thì Trung tâm sẽ được chuyển giao lại cho đơn vị mới quản lý.

UBND TP.HCM cũng yêu cầu Sở Nội vụ phối hợp nghiên cứu lập Đề án thành lập Cơ quan quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM, báo cáo UBND TP.HCM xem xét thông qua trước khi trình xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ.

Với dân số hơn 10 triệu dân, việc đảm bảo vệ an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố là vấn đề lớn, việc hình thành Cơ quan quản lý an toàn thực phẩm là hết sức cần thiết, để tăng cường hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước đối với thực phẩm, nhằm chốt chặn, kiểm soát chặn chẽ nguồn thực phẩm trên thị trường…