(PL)- Công trình cầu Thủ Thiêm đã nối nhịp chính cuối cùng vào cuối tháng 11 vừa qua và sẽ thông xe vào cuối năm nay.