(PL)- Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân vừa có chỉ đạo về dự án đầu tư khu y tế kỹ thuật cao của Hoa Lâm-Shangri-La Healthcare.