{VietNamNet) - Ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TP.HCM, vừa ký ba quyết định sắp xếp, thành lập các sở mới, với nội dung khác với với tờ trình ngày 15/5/2008 gửi Chính phủ.