TP.HCM kiến nghị tăng gấp nhiều lần các loại phí đối với xe cá nhân: phí đậu xe, lưu thông xe, đăng ký xe