(HQ Online)- Thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa công bố kết quả kiểm tra, giám sát việc xây dựng và thực hiện thang lương, bảng lương theo mức lương tối thiểu vùng năm 2016 tại một số doanh nghiệp trên địa bàn TP HCM.

TP HCM: Nhieu DN chua thuc hien thay doi thang bang luong - Anh 1

Nhiều DN chưa thực hiện tăng lương cho người lao động. Ảnh Thùy Linh

Tổng cộng có 20 doanh nghiệp được kiểm tra thuộc một số ngành nghề đặc thù, sử dụng lao động đơn giản, có mức thu nhập thấp và có khó khăn trong việc trả lương khi xây dựng thang lương bảng lương mới như: dệt may, dịch vụ bảo vệ, dịch vụ ăn uống, doanh nghiệp ngành dược…

Theo kết quả kiểm tra, chỉ có 12/20 doanh nghiệp có điều chỉnh thang lương theo quy định tối thiểu vùng năm 2016. Trong số 12 doanh nghiệp này, đa số doanh nghiệp chỉ điều chỉnh tăng lương cho những lao động có mức lương đang thấp hơn mức lương tối thiểu vùng, những lao động có mức lương đã cao hơn mức tối thiểu vùng thì chỉ điều chỉnh với tỷ lệ tăng thấp hơn hoặc không tăng.

Qua kiểm tra thanh lương, bảng lương của các doanh nghiệp thì mức lương thấp nhất từ 3,45 - 8,1 triệu đồng/tháng; mức cao nhất từ 3,6 – 158 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, 20% doanh nghiệp có mức lương thấp nhất trả cho người lao động bằng với mức lương tối thiểu vùng năm 2016 là 3,5 triệu đồng/tháng. Các doanh nghiệp này thuộc các doanh nghiệp ngành dịch vụ ăn uống, dịch vụ bảo vệ, thương mại, giáo dục.

Theo đánh giá của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.HCM, việc xây dựng thang lương, bảng lương của nhiều doanh nghiệp còn chưa thực chất, có trường hợp mức lương trả cho người lao động khác với mức lương ghi trong bảng lương.

Ngoài ra, một số doanh nghiệp khi xây dựng thanh lương lại cắt giảm các loại phụ cấp lương của người lao động, chưa thực hiện lấy ý kiến tập thể người lao động và công khai thang lương.

Trước đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có văn bản chỉ đạo các cấp Công đoàn cơ sở tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện điều chỉnh lương tối thiểu của các doanh nghiệp. Các cấp Công đoàn có trách nhiệm báo cáo lại với Công đoàn cấp trên nếu phát hiện doanh nghiệp xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc.