Có được địa chỉ nhưng không tìm được, một nhà có đến 2, 3 số tình trạng này đã và đang diễn ra tại một số tuyến đường ở TP HCM.

TP HCM: 'Ma tran' so nha dang lam kho nguoi dan - Anh 1

Tâm Phúc