Các phương tiện vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn y tế trên địa bàn TP.HCM sẽ được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình.

UBND TP.HCM vừa chấp thuận chủ trương tổ chức đấu thầu cung ứng dịch vụ công tác quét, thu gom chất thải rắn trên đường phố và thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt từ các điểm hẹn về trạm trung chuyển, nhà máy xử lý và từ trạm trung chuyển về nhà máy xử lý.

Việc đấu thầu sẽ được ưu tiên triển khai trong năm 2017 đối với các quận, huyện đã được phân cấp quản lý công tác này. Riêng địa bàn quận 1 chưa được xem xét triển khai.

UBND TP.HCM đã giao cho Sở Tài nguyên – Môi trường chủ trì hoàn thiện đề án đấu thầu. Trong đó, xác định lộ trình triển khai, hình thức đấu thầu, thời gian thực hiện gói thầu (3 – 5 năm) để trình UBND phê duyệt trong quá 1/2017.

Sở Tài nguyên – Môi trường cũng được giao chủ trì để chuẩn hóa phương tiện thu gom chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; Xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ lực lượng thu gom dân lập trang bị bảo hộ lao động và vay vốn để chuyển đổi phương tiện thu gom tại nguồn.

Bên cạnh đó, đơn vị này cũng phải lập quy hoạch mạng lưới trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn TP trong quy hoạch xử lý chất thải rắn thành phố đến năm 2015, tầm nhìn 2050, trình UBND thành phố xem xét vào tháng 3/2017. Mục tiêu phấn đấu, đến tháng 3/2018 hoàn thành các sản phẩm quy hoạch mạng lưới trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn TP…

TP.HCM: Lap dat thiet bi giam sat hanh trinh tren xe cho rac - Anh 1

Xe chở rác tại TP.HCM sẽ được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (ảnh internet)

UBND TP.HCM cũng giao Sở Giao thông vận tải tăng cường kiểm tra, giám sát công tác vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt. Rà soát toàn bộ phương tiện thu gom vận chuyển, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông.

UBND TP cũng yêu cầu các Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận-huyện ngưng hoạt động các phương tiện vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt hết thời gian khấu hao khi tham gia lưu thông cũng như không đảm bảo chất lượng vệ sinh trong quá trình vận chuyển, thực hiện vệ sinh phương tiện trước khi rời khỏi các khu vực xử lý chất thải tập trung...

Ngoài ra, UBND TP.HCM cũng chấp thuận chủ trương lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tất cả các phương tiện vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn y tế trên địa bàn TP.

Thiện An