Để nhanh chóng hoàn thành mục tiêu xây dựng, chỉnh trang và phát triển đô thị, TP.HCM cần được áp dụng cơ chế đặc thù, nhất là trong lĩnh vực tài chính.

Đó là ý kiến của ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM trong buổi hội thảo chuyên đề “Quản lý xây dựng, chỉnh trang và phát triển đô thị TP.HCM” sáng 7/10.

Theo thống kê, TP.HCM hiện có 474 chung cư cũ được xây dựng từ trước năm 1975, cùng với đó là 20.000 dân đang sống trên và ven các kênh, rạch.

Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015 – 2020 vừa qua đã thông qua Chương trình đột phá thứ 7 về “Chỉnh trang và phát triển đô thị”.

Mục tiêu của TP đưa ra, là đến năm 2020, TP sẽ xây mới, cải tạo 50% số chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975, đồng thời, di dời và tổ chức lại cuộc sống cho 20.000 người dân đang sống trên và ven kênh, rạch.

Tuy nhiên, việc triển khai chương trình mục tiêu đang gặp phải nhiều khó khăn do vướng mắc về cơ chế.

Cụ thể, Nghị định 101/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ có quy định: cho phép các chủ sở hữu nhà chung cư được quyền lựa chọn doanh nghiệp bất động sản làm chủ đầu tư dự án xây dựng lại nhà chung cư thông qua đại hội nhà chung cư.

Tuy nhiên, phương thức này được đánh giá là khó tìm được sự đồng thuận của các chủ sở hữu nhà chung cư và mất rất nhiều thời gian, không đáp ứng được yêu cầu cấp bách để xử lý các chung cư bị hư hỏng nặng cũng như yêu cầu chỉnh trang đô thị.

Với những chung cư thuộc diện phải phá dỡ, xây dựng lại nhưng chủ sở hữu không lựa chọn được doanh nghiệp làm chủ đầu tư, Nghị định này cho phép nhà nước thực hiện việc cưỡng chế phá dỡ để trực tiếp đầu tư xây dựng lại, hoặc đầu tư xây dựng theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) để phục vụ nhu cầu tái định cư cho các chủ sở hữu nhà chung cư.

TP.HCM kien nghi co che dac thu de chinh trang do thi - Anh 1

TP.HCM cần cơ chế đặc thù nếu muốn nhanh chóng xây dựng, chỉnh trang và phát triển đô thị

Tuy nhiên, phương thức này có nhược điểm là mất rất nhiều thời gian. Bởi trường hợp này chỉ áp dụng sau khi các chủ sở hữu nhà chung cư không lựa chọn được nhà đầu tư, và chỉ áp dụng đối với các trường hợp chung cư thuộc diện phải phá dỡ, xây dựng lại.

Chính vì thế, ông Phong đề nghị Bộ Xây dựng và các cơ quản lý nên tập trung bàn bạc, thảo luận để tìm ra những giải pháp kiến nghị lên Chính phủ, cho phép TP.HCM được áp dụng cơ chế đặc thù nhằm chủ động huy động các nguồn lực cho đầu tư chỉnh trang phát triển đô thị, đặc biệt là cơ chế về tài chính.

Ông Phong cũng cho rằng, TP cần phát huy vai trò giám sát chặt chẽ của HĐND, các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội... Qua đó, có được sự chia sẻ, chung sức của mọi tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận trong phát triển đô thị.

Thiện An