UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi Bộ LĐ-TB&XH kiến nghị việc thí điểm thực hiện chi trả chế độ trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống bưu điện.

TP.HCM kien nghi chi tra che do tro cap qua buu dien - Anh 1

Theo đó, công tác chi trả trợ cấp hằng tháng đối với người có công với cách mạng đã và đang được triển khai thực hiện tại UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn TP.

Đồng thời, tại Công văn số 277/LĐTBXH-KHTC ngày 23-1-2015, Bộ LĐ-TB&XH cũng có ý kiến chỉ đạo các sở LĐ-TB&XH các tỉnh, thành trước mắt chưa thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống bưu điện.

Theo chủ trương của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH) và được sự chấp thuận của Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Ninh tại Công văn số 3069/VPCP-KTTH ngày 17-4-2013, việc chi trả lương hưu trí, trợ cấp mất sức lao động qua hệ thống bưu điện đang được triển khai trên phạm vi toàn TP.

Qua báo cáo kết quả triển khai thực hiện của Bưu điện TP, việc tổ chức chi trả lương hưu trí, trợ cấp mất sức lao động tại các điểm chi trả của bưu điện được bố trí gần với điểm chi trả cũ, có cơ sở vật chất đảm bảo. Bưu điện sử dụng phần mềm chi trả, quản lý người hưởng trợ cấp, quy trình chi trả trợ cấp được thực hiện nhanh, gọn và đúng đối tượng.

TP hiện có 15.134 đối tượng là người hưởng cùng lúc hai chế độ trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng và chế độ BHXH.

Tuy nhiên, các đối tượng là người hưởng cùng lúc hai chế độ phải lĩnh trợ cấp tại hai địa điểm khác nhau. Do đó, việc chi trả trợ cấp ưu đãi người có công kết hợp với chi trả trợ cấp BHXH qua hệ thống bưu điện sẽ thuận tiện cho các đối tượng hưởng cùng lúc hai chế độ trợ cấp hằng tháng nêu trên.

UBND TP.HCM đã đề nghị Bộ LĐ-TB&XH xem xét chấp thuận cho TP.HCM thí điểm thực hiện chi trả chế độ trợ cấp người có công với cách mạng đối với các đối tượng hưởng cùng lúc chế độ ưu đãi người có công và chế độ BHXH qua hệ thống bưu điện.

Cụ thể, thời gian triển khai thực hiện việc thí điểm sẽ bắt đầu từ quý II-2017.