Học sinh TP.HCM sẽ thi học kì theo hình thức trắc nghiệm như kì thi THPT quốc gia. Học sinh được tự lựa chọn đăng kí môn kiểm tra.

TP.HCM kiem tra hoc ki theo hinh thuc trac nghiem - Anh 1

Đối với lớp 12, các môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ mỗi môn biên soạn một đề kiểm tra chung cho toàn khối.

Với các môn còn lại về khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân) và hoa học tự nhiên (Vật lí, Hóa học, Sinh học) nhà trường có thể chọn một trong hai hương án mỗi môn biên soạn một đề kiểm tra chung cho toàn khối.

Mỗi môn biên soạn thành hai đề A và B có phần cơ bản (chiếm tỉ lệ 60% đề thi) giống nhau, phần phân hóa (chiếm tỉ lệ 40% đề thi) khác nhau trong đó đề A có mức độ phân hóa thấp, đề B có mức độ phân hóa cao hơn. Học sinh đăng ký và nhà trường sắp xếp học sinh dự kiểm tra thành 2 nhóm (nhóm môn KHXH theo đề A, KHTN theo đề B và nhóm môn KHXH theo đề B, KHTN theo đề A).

Các trường biên soạn đề môn Ngữ văn theo hình thức tự luận (gồm hai phần Đọc hiểu và Làm văn). Các môn Toán, Ngoại ngữ, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân theo hình thức trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn. Mỗi đề Toán, Ngoại ngữ gồm 50 câu. Mỗi đề Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân gồm 40 câu.

Các môn kiểm tra còn lại của khối 12, nhà trường tự lựa chọn hình thức kiểm tra.

Thời gian làm bài Môn Ngữ Văn: 120 phút; Toán: 90 phút; Ngoại ngữ: 60 phút; Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân: 50 phút; Các môn còn lại: 45 phút.

Sở cũng cho biết, mỗi đề kiểm tra trắc nghiệm khách quan được xáo trộn thành 4 đến 6 mã đề khác nhau để các HS ngồi cạnh nhau có mã đề khác nhau (xáo trộn riêng từng phần: phần cơ bản thuộc 60% đầu và phần phân hóa thuộc 40% sau của đề bài kiểm tra).

Lê Huyền