Phó chủ tịch UBND TP HCM Trần Vĩnh Tuyến vừa có ý kiến về việc xây dựng Trung tâm hành chính công của TP.

Theo đó, ông Trần Vĩnh Tuyến giao Sở Nội vụ cân nhắc đặc thù của TP HCM và điều kiện làm việc có đủ để triển khai xây dựng Trung tâm hành chính của TP trong thời điểm hiện nay hay không, đồng thời xem xét đến các vấn đề như phải có quỹ đất và nguồn ngân sách lớn, tập trung về một chỗ sẽ không đảm bảo an toàn, giao thông, gây lãng phí…

TP HCM khong xay Trung tam hanh chinh tap trung? - Anh 1

Trự sở UBND TP HCM đang được sửa chữa để tăng thêm phòng làm việc

Phó chủ tịch UBND TP HCM cho rằng để phục vụ tốt người dân, doanh nghiệp, TP nên triển khai một cửa liên thông điện tử (kèm dịch vụ trực tuyến) tại từng sở ngành, theo từng lĩnh vực như đô thị, kinh tế, y tế, giáo dục...Trong đó mỗi lĩnh vực sẽ giao một sở làm đầu mối cho việc tiếp nhận và trả kết quả cho người dân, doanh nghiệp. Sở đó phải liên thông với các sở ngành khác, không để người dân, doanh nghiệp cầm hồ sơ đi đến từng sở ngành.

Đồng thời các sở ngành cần phấn đấu để đến năm 2020, 100% thủ tục hành chính các sở, ngành, quận, huyện liên quan đến người dân, doanh nghiệp áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (người dùng điền và gửi các mẫu văn bản qua mạng (mức độ 3), trả phí và nhận kết quả qua bưu điện (mức độ 4)).

Theo ông Tuyến, trong những năm tới, nếu có điều kiện TP sẽ nghiên cứu xây dựng các trung tâm hành chính theo từng lĩnh vực như đô thị, kinh tế, y tế, giáo dục…

Trước đó trong cuộc họp vào cuối tháng 10 vừa qua, ông Tuyến cũng phát biểu rằng xây dựng Trung tâm hành chính của TP HCM là việc “khó”.