TT - Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, khoảng 75% giáo viên (GV) TP có trình độ tin học đạt chứng chỉ A trở lên; 1/3 GV THPT sử dụng thành thạo giáo án điện tử.