Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM được giao thực hiện điều tra bổ sung bằng phiếu khảo sát về sự hài lòng của tổ chức và người dân đối với dịch vụ hành chính công tại các sở - ngành, UBND quận - huyện năm 2016.

UBND TP.HCM đã chấp thuận chủ trương tổ chức triển khai điều tra bổ sung bằng phiếu khảo sát về sự hài lòng của tổ chức và người dân đối với dịch vụ hành chính công tại các sở - ngành, UBND quận - huyện năm 2016.

TP.HCM: Khao sat su hai long doi voi dich vu hanh chinh cong - Anh 1

Thủ tục hành chính hiện nay quá rườm rà, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Ảnh minh họa: Nguồn internet

Theo đó, Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM được giao tổ chức thực hiện và phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo kết quả khảo sát cho UBND Thành phố trước ngày 15/1/2017.

Sở Tài chính thẩm định kinh phí của Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố, hướng dẫn thực hiện thủ tục chi và quyết toán kinh phí theo quy định; trình UBND thành phố trước ngày 22/11/2016.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở - ngành, UBND quận - huyện tuyên truyền, vận động người dân thực hiện thủ tục hành chính tham gia đánh giá trên hệ thống đánh giá hài lòng của tổ chức và người dân trên địa bàn thành phố.

Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện, báo cáo kết quả cho Ban Chỉ đạo cải cách hành chính thành phố và UBND thành phố.

Khánh Chi