Hướng dẫn yêu cầu nhà trường có trách nhiệm xây dựng kế hoạch khám sức khỏe định kỳ cho 100% học sinh ít nhất mỗi năm 1 lần vào đầu học kỳ I và lựa chọn cơ sở y tế để ký hợp đồng thực hiện.

TP HCM: Kham suc khoe dinh ky cho 100% hoc sinh it nhat 1 lan/nam - Anh 1

Trung tâm Y tế dự phòng quận, huyện và các cơ sở y tế đủ điều kiện khám sức khỏe theo Thông tư 14/2013/TT-BYT đều có thể tổ chức đoàn khám sức khỏe định kỳ cho học sinh và phải đảm bảo các chuyên khoa theo quy định.

Việc khám sức khỏe học sinh và thông báo kết quả đến phụ huynh học sinh phải được hoàn tất trong học kỳ 1. Thời gian từ khi kết thúc việc khám sức khỏe đến khi gửi thông báo kết quả cho phụ huynh học sinh tối đa là 1 tháng. Riêng các bệnh cấp tính cần phải được thông báo ngay trong ngày khám cho giáo viên phụ trách và phụ huynh học sinh.

Tất cả các đơn vị thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho học sinh phải gửi lịch khám cụ thể và danh sách nhân sự của đoàn khám về Phòng Y tế và Phòng Giáo dục trên địa bàn quận, huyện của trường ít nhất 7 ngày trước khi tổ chức khám để được quản lý và giám sát. Liên Sở và Phòng Y tế, Phòng Giáo dục quận, huyện chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra công tác khám sức khỏe cho học sinh; nếu phát hiện đơn vị, cơ sở thực hiện không đúng sẽ bị xem xét xử lý theo quy định.