Sáng nay 28.5.2008, Công ti phát hành sách TP (Fahasa) đã tổ chức khai mạc đợt phát hành sách phục vụ hè năm 2008.