UBND TP.HCM vừa giao Sở Công thương TP.HCM phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất, kinh doanh rau an toàn, thịt heo, hoa lan.

Để tạo điều kiện cho các DN, HTX tìm kiếm thị trường, UBND TP yêu cầu Sở Công thương vận động các đơn vị phân phối lớn của TP và các đơn vị đang tham gia chương trình bình ổn thị trường ưu tiên ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với các HTX nông nghiệp, khuyến khích mức chiết khấu thấp và phương thức thanh toán kịp thời giúp các HTX xoay vòng vốn kinh doanh; có chính sách hỗ trợ ứng trước vốn cho HTX để sản xuất theo các yêu cầu của đơn vị phân phối.

TP.HCM ho tro nong dan tieu thu san pham - Anh 1

Ảnh minh họa.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao đảm bảo thực hiện các hợp đồng liên kết giữa DN và người dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về mô hình liên kết, ứng dụng công nghệ cao, chuyển giao các ứng dụng khoa học kỹ thuật, các công nghệ sản xuất tiên tiến trong sản xuất nông nghiệp phục vụ sản xuất quy mô lớn; hỗ trợ các DN, HTX nông nghiệp và người dân quảng bá, tiêu thụ sản phẩm... UBND các quận-huyện có trách nhiệm hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm gắn chặt với phát triển kinh tế hợp tác, đảm bảo nâng cao thu nhập cho người dân; hướng dẫn DN, người dân xây dựng phương án liên kết chuyển đổi đất lúa năng suất thấp sang sản xuất ứng dụng công nghệ cao, tham gia chuỗi sản phẩm an toàn để hưởng chính sách hỗ trợ của TP.

Mai Phan