(VietNamNet) - Trao quyền cho người đứng đầu tạo êkip làm việc và chịu trách nhiệm với êkip đó; nâng cao năng lực chuyên ngành của đội ngũ cán bộ là những vấn đề các đại biểu HĐND TP.HCM chú ý trong phiên thảo luận sáng ngày 6/12.