Các trường hợp thủ tục hành chính giải quyết trễ hẹn đều phải gửi thư xin lỗi kịp thời, nêu rõ lý do chưa có kết quả và ngày hẹn trả kết quả lần sau cho cá nhân, tổ chức.

UBND TP. HCM vừa ban hành Quy định về Thư xin lỗi trong trường hợp giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trễ hạn trên địa bàn TP. HCM.

Theo đó, cơ quan thực hiện TTHC, kể cả cơ quan thực hiện TTHC theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn thành phố; công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thực hiện Thư xin lỗi trong trường hợp giải quyết TTHC của cá nhân, tổ chức đến ngày hẹn trả kết quả mà chưa có kết quả giải quyết.

TP. HCM: Giai quyet ho so tre hen, chinh quyen phai gui thu xin loi - Anh 1

TP. HCM: Giải quyết hồ sơ trễ hẹn, chính quyền gửi thư xin lỗi.

Trách nhiệm thực hiện Thư xin lỗi phải do người đứng đầu cơ quan, đơn vị đó thực hiện. Thư xin lỗi phải được thực hiện chậm nhất là ngày hẹn trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức theo quy định.

Thư xin lỗi về TTHC giải quyết trễ hạn được thực hiện thông qua một hoặc các cách thức sau: văn bản, qua tổng đài tin nhắn, trực tiếp.

Nội dung Thư xin lỗi phải đảm bảo các thông tin sau: tên cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ; loại hồ sơ; số giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả/biên nhận hồ sơ; tình trạng giải quyết hồ sơ; lý do trễ hạn; ngày hẹn trả kết quả giải quyết lần sau và phải kèm nội dung xin lỗi.

Hòa Lộc

Hòa Lộc