(PL)- Hôm qua (21-2), Sở Tư pháp TP.HCM trao chứng chỉ hoàn thành khóa bồi dưỡng kỹ năng soạn thảo văn bản pháp luật cho gần 200 học viên là cán bộ, công chức ở TP.