Ngoài việc chỉ định thầu, TP.HCM đã kiến nghị những giải pháp khác để tạo sức hấp dẫn hơn với các nhà đầu tư trong xây dựng lại chung cư cũ.

TP.HCM dua ra phuong an moi thu hut dau tu chung cu cu - Anh 1

(Ảnh minh họa)

Theo đó, với khu chung cư có diện tích nhỏ hơn 500m 2 , khả năng hoàn vốn thấp, TP.HCM sẽ chọn nhà đầu tư có quỹ nhà hoặc xây dựng nhà tái định cư ở nơi khác để bố trí cho các hộ dân trên cùng địa bàn. Với chung cư có diện tích từ 500 - 1.000m 2 , nếu nhà đầu tư chưa thể thu hồi vốn, chủ đầu tư phải thực hiện kết hợp cho một nhóm chung cư.

Đối với chung cư cũ có diện tích từ 1.000m 2 trở lên, TP.HCM đề xuất phương án xây dựng mới chung cư và bố trí tái định cư tại chỗ, chủ đầu tư được phép kinh doanh trên phần diện tích còn lại.