Sở TN&MT TP.HCM vừa hoàn thiện dự thảo nội dung sửa đổi Quyết định 33 về quy định diện tích đất tối thiểu được tách thửa có thể nhỏ hơn so với quy định hiện hành.

TP.HCM du tinh giam dien tich dat toi thieu duoc tach thua - Anh 1

Theo đó, khu vực 1 sẽ giảm từ 50m2 sẽ giảm xuống còn 45m2; khu vực 2 từ 80m2 sẽ giảm xuống còn 50m2; khu vực 3 từ 120m2 sẽ giảm xuống còn 80m2. Đáng chú ý là đối với đất nông nghiệp, quy định diện tích tối thiểu sau tách thửa là 500m2.