Theo thông tin từ Ủy ban Tài chính Quốc hội về phương án phân bổ ngân sách, dự kiến mỗi năm TP.HCM sẽ bị cắt giảm 80.000 tỷ đồng ngân sách.

TP.HCM du kien cat giam 80.000 ty dong ngan sach/nam - Anh 1

Cụ thể, tỷ lệ ngân sách TP.HCM được giữ lại sau khi nộp ngân sách Trung ương sẽ giảm 5%. Thông tin này đã khiến lãnh đạo TP.HCM lo lắng. Ở góc độ của địa phương, với nguy cơ bị cắt giảm ngân sách , lãnh đạo TP.HCM không biết phải xoay sở ra sao trong bối cảnh nhiệm vụ được giao nặng nề, nhu cầu đầu tư phát triển của thành phố ngày càng lớn.

Theo đề nghị của lãnh đạo TP.HCM, mức độ cắt giảm nên ở mức 2% để tránh đột ngột. Theo nhiều chuyên gia, với vai trò là đầu tàu kinh tế của cả nước, đóng góp khoảng 30% cho ngân sách quốc gia, để TP.HCM có thể có đóng góp nhiều hơn, Trung ương cần cân nhắc việc cắt giảm để tránh đột ngột.