(PL)- Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân vừa có ý kiến kết luận về việc xử lý các doanh nghiệp sản xuất gây ô nhiễm môi trường trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.