Để đáp ứng nhu cầu phát triển tại khu vực cửa ngõ hướng Đông, UBND TP.HCM đã yêu cầu tổ công tác điều phối quy hoạch phát triển đô thị khu vực hướng Đông thành phố đề xuất định hướng điều chỉnh quy hoạch đô thị phân khu tỷ lệ 1/2.000 - 1/5.000 khu vực này.

TP.HCM dieu chinh quy hoach khu vuc quan 2, quan 9, Thu Duc - Anh 1

Cụ thể, UBND TP.HCM đã giao tổ công tác điều phối quy hoạch phát triển đô thị khu vực hướng Đông TP.HCM khẩn trương rà soát, đánh giá hiện trạng, quy hoạch đô thị được duyệt, nhu cầu thực tế phát triển dự án nhà ở, dự án phúc lợi xã hội, dự án hạ tầng kỹ thuật hiện nay tại khu vực cửa ngõ hướng Đông thành phố.

Việc này nhằm để nghiên cứu đề xuất định hướng điều chỉnh quy hoạch đô thị phân khu tỷ lệ 1/2.000 - 1/5.000, không phân biệt ranh giới hành chính quận trên cơ sở cân đối chỉ tiêu quy mô dân số, sử dụng đất, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị chung cho cả khu vực này, làm cơ sở cho việc điều chỉnh quy hoạch chung thành phố sắp tới.

Đồng thời, UBND TP cũng yêu cầu tổ công tác đề xuất các giải pháp mang tính đột phá như cơ chế chính sách, nguồn lực kinh tế, kế hoạch tổ chức thực hiện theo quy hoạch…nhằm thúc đẩy phát triển khu vực này trở thành một khu đô thị Đông thành phố một cách bền vững và đồng bộ.

Sở Nội vụ được giao nhiệm vụ phối hợp với tổ công tác điều phối quy hoạch phát triển đô thị khu vực hướng Đông thành phố và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, tham mưu việc củng cố, kiện toàn tổ công tác, trong đó có bổ sung lãnh đạo Cục Thống kê làm thành viên, báo cáo đề xuất trình UBND TP xem xét ban hành quyết định.

Ngoài ra, Sở Quy hoạch – Kiến trúc là cơ quan thường trực ban chỉ đạo quy hoạch các trường đại học, cao đẳng được giao nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ di dời các trường đại học, cao đẳng từ nội thành đến các khu quy hoạch tập trung tại phường Long Phước (quận 9); khu đô thị Tây Bắc; khu đô thị Nam thành phố…

Được biết, nhiệm vụ quy hoạch xây dựng hệ thống các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP.HCM đến năm 2025 đã được UBND TP.HCM phê duyệt tại quyết định số 5209/QĐ-UBND ngày 22.10.2014. Tuy nhiên, tình hình triển khai thực hiện còn khá chậm, chưa đáp ứng yêu cầu di dời các cơ sở giáo dục trong nội thành ra khu vực quy hoạch, góp phần thúc đẩy sự nghiệp giáo dục đào tạo phát triển căn bản và toàn diện, đồng thời giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông khu vực trung tâm thành phố.

Do đó, TP.HCM giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc khẩn trương làm việc cụ thể với các trường đại học, cao đẳng trong nội thành thành phố về nhu cầu sử dụng đất, kế hoạch di dời và triển khai thực hiện dự án, báo cáo trình UBND TP trong tháng 10.2016

Khu vực cửa ngõ hướng Đông thành phố (quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức) là khu vực quan trọng, mang tính kết nối vùng kinh tế trọng điểm TP.HCM và các tỉnh lân cận. Đây cũng là khu vực có tốc độ đô thị hóa cao, tập trung nhiều dự án đầu tư xây dựng.

Trong thời gian qua, tại khu vực cửa ngõ phía Đông, tình hình phát triển đô thị rất nhanh so với các khu vực khác trên địa bàn thành phố. Mặc dù vậy, TP.HCM cho biết công tác quy hoạch đô thị, quản lý quy hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch tại khu vực chưa đáp ứng được sự phát triển, dẫn đến tình trạng quy mô dân số tại khu vực này gia tăng.

Đồng thời, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, quy hoạch đô thị chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển thực tế hiện nay, vẫn còn nhiều bất cập trong công tác quản lý đô thị, quy hoạch, xây dựng tại khu vực này.

Phan Diệu