UBND TP.HCM vừa đề xuất Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu xây dựng đề án thành lập các trung tâm, sàn giao dịch vàng vật chất do nhà nước quản lý.

TP.HCM de xuat lap san giao dich vang vat chat - Anh 1

Mục tiêu của đề xuất là để huy động nguồn vàng nhàn rỗi từ dân cư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

TP.HCM cũng kiến nghị Ngân hàng Nhà nước phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Công Thương quy định về nguồn vàng nguyên liệu sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ, quy định cụ thể chứng từ hợp pháp của các nguồn vàng nguyên liệu mua lại của khách hàng, nguồn vàng nguyên liệu khác...

Đặc biệt, UBND TP.HCM cho rằng Ngân hàng Nhà nước cần xem xét cho các tổ chức tín dụng được cho vay vốn bằng VND cho các doanh nghiệp có nhu cầu sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.