(TNO) Sở Giao thông - Công chính TP.HCM cho biết từ ngày 23.3 - 3.9.2008 sẽ thi công gói thầu 12B2 của dự án Vệ sinh môi trường thành phố, trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Q.Bình Thạnh với công việc chính là đào đường để lắp đặt cống hộp có đường kính 1,2m x1,6m và 1,6m x1,6m.