Trong Kế hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025, do UBND TP.HCM vừa ban hành yêu cầu đến 2025, tỷ lệ nội địa hóa của 4 ngành công nghiệp trọng yếu và 2 ngành công nghiệp truyền thống phải đạt 70%.

TP.HCM: Cong nghiep dat ty le noi dia hoa 70% vao 2025 - Anh 1

Sản xuất sợi. Ảnh: Hoàng Hải

Theo đó, đến năm 2020, tỷ lệ nội địa hóa của bốn ngành công nghiệp trọng yếu và hai ngành công nghiệp truyền thống là 65, 68%. Trong đó, tỷ lệ nội địa hóa của ngành cơ khí là 67%; ngành điện tử - công nghệ thông tin là 51%; ngành cao su - nhựa là 71%; ngành chế biến tinh lương thực thực phẩm là 85%; ngành dệt may là 49%; ngành da giày là 70%.

Quy hoạch và xây dựng ba phân khu công nghiệp hỗ trợ, trong đó hai phân khu trong các khu công nghiệp và một phân khu trong khu công nghệ cao để tiếp nhận các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ thuộc 4 ngành công nghiệp trọng yếu và 2 ngành công nghiệp truyền thống. Hình thành cơ sở dữ liệu công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố. Hình thành ít nhất một trung tâm nghiên cứu, thiết kế, giới thiệu và giao dịch sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

Đến năm 2025, tỷ lệ nội địa hóa của 4 ngành công nghiệp trọng yếu và 2 ngành công nghiệp truyền thống là 70%. Trong đó, tỷ lệ nội địa hóa của ngành cơ khí là 72%; ngành điện tử - công nghệ thông tin là 54%; ngành cao su - nhựa là 76%; ngành chế biến tinh lương thực thực phẩm là 87%; ngành dệt may là 54%; ngành da giày là 75%.

Lê Thu