Sở GD&ĐT TP.HCM đã kiểm tra 20 trường trên tổng số 89 trường phổ thông dân lâp, tư thục do Sở quản lý và vừa công bố kết quả.

Theo đó về thực hiện chương trình giảng dạy, một số trường dạy trước chương trình hoặc không có kế hoạch giảng dạy. Có trường đã quảng cáo và giảng dạy chương trình nước ngoài chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Một số trường đã thành lập lâu năm nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được cam kết về đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn. Cơ sở vật chất nhiều trường vẫn phải thuê mướn, trang thiết bị thiếu, một số trường chưa cập nhật đầy đủ dữ liệu chương trình quản lý nhân sự… Sở yêu cầu các trường quan tâm, nghiêm túc thực hiện quy định về quản lý nhân sự, về thực hiện chương trình giảng dạy, lưu trữ hồ sơ và thực hiện chế độ chính sách pháp luật đối với người lao động, về quản lý học sinh nội trú, bán trú và thực hiện cam kết xây dựng trường theo Đề án thành lập. Các đơn vị được kiểm tra tổ chức thực hiện các yêu cầu trong kết luận của đoàn kiểm tra gửi báo cáo kết quả thực hiện về Sở trước ngày 30-3 tới.

Ngọc Hà