UBND thành phố Hồ Chí Minh vừa quyết định bổ sung tên 13 nhân vật lịch sử và 1 sự kiện lịch sử vào Quỹ tên đường tại TP.

TP.HCM co them 14 ten duong moi - Anh 1

Ảnh minh họa (Nguồn Internet).

Theo đó, các nhân vật và sự kiện lịch sử bao gồm: Phạm Tu; Nguyễn Cơ Thạch; Cao Đăng Chiếm; Nguyễn Văn Khối; Hoàng Trọng Mậu; Nguyễn Thị Lựu; Trần Hữu Nghiệp; Nguyễn Văn Trí; Trần Văn Sắc; Thẩm Thệ Hà; Trần Quý Kiên; Nguyễn Đình Khánh; Trần Văn Khê; 30 tháng 4.

UBND thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao và các sở-ngành chức năng, UBND các quận-huyện tổ chức thực hiện những vấn đề có liên quan đến việc đặt mới và sửa đổi tên đường trên địa bàn thành phố.

Được biết, với tốc độ phát triển đô thị ngày càng nhanh, nhiều tuyến đường, tuyến phố mới không ngừng được xây dựng trên khắp địa bàn TP.HCM nên việc đặt tên để phân biệt các đường phố này là cần thiết.

Tuệ Minh

Theo Trí thức trẻ