Ngày 9/12, tại Kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa VII, ông Lê Minh Trí, Thành ủy viên, Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 1, đã được bầu làm Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố (nhiệm kỳ 2004-2011), với 72,5% số đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố tán thành.

Ông Lê Minh Trí sinh năm 1960, quê quán huyện Củ Chi, là cử nhân luật, hoàn thành cao cấp chính trị, được bầu bổ sung để đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban Nhân dân Thành phố, do trước đó khuyết 1 phó chủ tịch. Kỳ họp cũng đã bầu ông Võ Văn Luận, Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố làm Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố. Với sự bổ sung lần này, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có đủ 13 thành viên theo luật định, gồm 1 chủ tịch, 5 phó chủ tịch và 7 ủy viên. Cùng ngày, Hội đồng Nhân dân Thành phố đã đồng ý miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố đối với bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, do bà Hà được điều động giữ chức vụ mới là Trưởng ban Tổ chức Thành ủy; miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân Thành phố đối với ông Trương Văn Lắm, nguyên Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố, để ông Lắm nhận nhiệm vụ mới là Trưởng ban Quản lý khu Nam thành phố./. (TTXVN/Vietnam+)