(VietNamNet) - Ngày 25/6, UBND TP.HCM đã có công văn số 4001/UBND-VX chấp thuận về chủ trương cho phép Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar thành lập Ngân hàng tế bào gốc MekoStem.