(CAO) Để tránh tình trạng gây áp lực lớn đối với bộ phận tiếp nhận và giải quyết việc chi trả bảo hiểm thất nghiệp, vừa qua Sở LĐ-TB&XH, BHXH TP.HCM đã thống nhất phương án chi trả tiền bảo hiểm thất nghiệp vào thẻ ATM ngày 28 hằng tháng cho người thất nghiệp.

Các đối tượng thất nghiệp đến các trung thông báo tình trạng việc làm từ ngày 1 đến ngày 15 (của tháng thứ hai) sẽ nhận được qua thẻ ATM vào ngày 28 hằng tháng. Nếu đăng ký kể từ ngày 16 đến ngày 30 sẽ nhận tiền vào ngày 28 của tháng sau.