Chính quyền TPHCM sẽ dành nhiều ưu tiên thực hiện 54 dự án, chương trình giảm ô nhiễm môi trường với tổng vốn gần 64.200 tỉ đồng trong giai đoạn 2016 - 2020.

UBND TP HCM vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2016 – 2020 nhằm ngăn chặn, giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí, nước mặt, nước ngầm, chất thải.

Cu thể, TP phấn đấu đạt 100% nước thải của bệnh viện, các cơ sở công nghiệp được xử lý đạt quy chuẩn môi trường.

100% khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp có chủ đầu tư cơ sở hạ tầng, có hệ thống xử lý nước thải tập trung và hệ thống quan trắc nước thải tự động.

80% tổng lượng nước thải sinh hoạt đô thị được thu gom và xử lý tập trung đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường; giảm 70% ô nhiễm do hoạt động giao thông vận tải; 90% nguồn khí thải công nghiệp được xử lý đạt quy chuẩn môi trường.

Phấn đấu đạt 100% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại, chất thải rắn y tế được lưu giữ, thu gom, vận chuyển, xử lý, tái chế và tái sử dụng đảm bảo tiêu chuấn môi trường.

TP HCM chi 1.070 ty dong xu ly khu Da Phuoc - Anh 1

Bãi rác Đa Phước huyện Bình Chánh TP HCM

Áp dụng công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt (tái chế, làm phân compost và đốt) 40% và chôn lấp hợp vệ sinh 60% trên tống lượng chất thải rắn sinh hoạt; 100% số bãi chôn lấp chất thải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và hợp vệ sinh.

Giảm 65% khối lượng túi ni-lông khó phân hủy sử dụng tại các siêu thị, trung tâm thương mại và giảm 50% khối lượng túi ni-lông khó phân hủy sử dụng tại các chợ dân sinh so với năm 2010; thu gom và tái chế 50% khối lượng chất thải túi ni-lông khó phân hủy phát sinh trong sinh hoạt…

Theo kế hoạch, chính quyền TP HCM sẽ dành nhiều ưu tiên thực hiện 54 dự án, chương trình giảm ô nhiễm môi trường với tổng vốn gần 64.200 tỉ đồng.

Trong số các dự án ưu tiên nói trên, phần đầu tư xây dựng công trình thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt đô thị, nạo vét kênh rạch chiếm phần lớn, lên đến gần 51.300 tỉ đồng (vốn huy động hình thức PPP, ODA…).

Ngoài ra, thành phố sẽ chi ngân sách khoảng 1.070 tỉ đồng để giải phóng mặt bằng, tái định cư để trồng cây xanh cách ly thuộc Khu liên hợp xử lý chất thải và nghĩa trang Đa Phước quy mô 268 ha, và chi thêm 90 tỉ đồng để trồng cây xanh cách ly cho khu liên hợp này trong hai năm 2016-2017.

Về phần xử lý chất thải, đáng chú ý là thành phố đang có chủ trương xã hội hóa để gọi vốn tư nhân đầu tư dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt công nghệ tiên tiến hiện đại, công suất 1.000-2.000 tấn/ngày với số vốn 2.000 tỉ đồng.

Kêu gọi vốn ngoài ngân sách đầu tư đồng bộ các trang thiết bị thu gom, vận chuyển, trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại thành phố với hơn 2.000 tỉ đồng cho giai đoạn 2018-2020 và nhiều dự án khác.