PN - Ngày 9/3, Sở GD-ĐT TP.HCM ra thông báo về việc chấn chỉnh hoạt động các trường phổ thông tư thục, dân lập trên địa bàn. Theo đó, Sở đã tiến hành kiểm tra 20 trường trên tổng số 89 trường phổ thông dân lập, tư thục trên địa bàn xoay quanh các nội dung về điều kiện, chế độ, chính sách cho người lao động; cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, phân công giảng dạy cũng như việc thực hiện công khai trong các cơ sở và về những cam kết của trường từ khi thành lập.

Nhiều trường chưa thực hiện tốt công tác đảm bảo điều kiện làm việc cho người lao động. Một số trường thậm chí còn dạy trước chương trình hoặc không có kế hoạch giảng dạy; có trường đã quảng cáo và giảng dạy chương trình nước ngoài khi chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Một số trường đã thành lập lâu năm nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được cam kết về đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn.

Cơ sở vật chất nhiều trường vẫn phải thuê mướn, trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập còn thiếu nên chưa đảm bảo sự ổn định và phát triển lâu dài của trường. Những năm qua, các trường đầu tư chưa đúng mức đã rất khó khăn trong việc tuyển sinh, có sáu trường phải tạm ngừng hoạt động.

Sở GD-ĐT yêu cầu các trường phải nghiêm túc thực hiện những công việc đảm bảo về quản lý nhân sự, tỷ lệ giáo viên trên lớp; giáo viên phải đủ bằng cấp và chứng chỉ liên quan mới đủ điều kiện giảng dạy. Giáo viên là người nước ngoài phải có giấy phép lao động do Sở LĐ-TB-XH cấp. Các trường phải đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch và nội dung giảng dạy theo quy định của Bộ GD-ĐT. Chương trình nước ngoài phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép mới được triển khai thực hiện…

TIÊU HÀ