UBND TP.HCM đã giao Sở Nội vụ từ nay đến cuối năm xây dựng quy trình liên thông điện tử cho các sở, ngành trong việc giải quyết hồ sơ hành chính, chấm dứt tình trạng sử dụng văn bản giấy kể từ ngày 1-1-2017.

TP.HCM cham dut tinh trang su dung van ban giay tu 1-1-2017 - Anh 1

Người dân làm thủ tục tại UBND quận 1, TP.HCM. Ảnh: T.Hòa

Cụ thể, TP.HCM sẽ triển khai một cửa liên thông điện tử (kèm dịch vụ trực tuyến) tại từng sở-ngành, trong đó giao một Sở làm đầu mối tiếp nhận và trả kết quả cho người dân, doanh nghiệp theo từng lĩnh vực như: đô thị, kinh tế, y tế, giáo dục...

Kể từ ngày 1-1-2017, chỉ áp dụng hình thức liên thông điện tử có sử dụng chữ ký số khi các sở-ngành, quận-huyện thực hiện trao đổi ý kiến chuyên môn trong việc giải quyết hồ sơ hành chính, chấm dứt tình trạng sử dụng văn bản giấy.

Theo ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, thời gian qua TP.HCM đã tập trung thực hiện nghiêm túc công tác cải cách hành chính gắn với việc xây dựng chính quyền điện tử. Từ đầu năm 2015 đến nay, thành phố đã ban hành 17 quyết định, công bố 608 thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh thực hiện...

Đồng thời, thành phố triển khai xây dựng "Đề án xây dựng TP.HCM trở thành thành phố thông minh” nhằm tạo sự minh bạch, thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và đến năm 2020, thực hiện 100% dịch vụ công cấp độ 4 và liên thông điện tử 100% giữa các sở-ngành, quận-huyện, phường-xã, thị trấn.

Kết quả đã tạo chuyển biến tích cực, hiệu quả trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp theo hướng công khai, minh bạch, thuận lợi. Đơn cử, ngành Thuế mức độ hiện đại hóa khá nhanh, mọi hoạt động giao tiếp đều thông qua điện tử. Từ 531 giờ thông quan giảm còn 117 giờ; Nộp thuế và đăng ký điện tử đạt 99%. Thành phố đang thí điểm hóa đơn điện tử, nếu thành công sẽ áp dụng trên cả nước. Không riêng gì ngành thuế, hải quan cũng cải cách khá tốt đem lại doanh thu lớn cho thành phố.

Đến nay, các sở, ngành và 24 quận, huyện, 332 xã, phường, thị trấn đã thành lập bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để áp dụng mô hình một cửa và một cửa liên thông, kết hợp với ứng dụng công nghệ thông tin.

Thu Dịu