Nguồn vốn ngân sách phải đóng vai trò chủ đạo trong xây dựng cơ sở hạ tầng, di dời và tổ chức lại cuộc sống của người dân đang sống trên và ven kênh, rạch. Hiện TP HCM cần khoảng 26.000 tỉ đồng để thực hiện nội dung này.

TP HCM can 26.000 ty dong di doi nha ven kenh rach - Anh 1

Theo số liệu do ông Phạm Phú Quốc - Tổng giám đốc Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước TP HCM (HFIC) cho biết tại hội thảo “Quản lý xây dựng, chỉnh trang và phát triển đô thị TP HCM” ngày 7/10, vốn chủ sở hữu các doanh nghiệp Nhà nước TP HCM đến 31/12/2015 là 45.348 tỷ đồng trong đó vốn chủ sở hữu của các công ty mẹ là 41.687 tỷ đồng. Dự kiến tiền thu từ cổ phần hóa 54 doanh nghiệp giai đoạn 2016-2018 trên phần vốn bán ra ước khoảng 35.870 tỷ đồng.

Theo ông Quốc, để tạo nguồn lực cho địa phương chủ động, UBND TP HCM cần kiến nghị Trung Ương cho thành phố được giữ lại nguồn thu từ việc cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước để tái đầu tư và các dự án cấp bách, quan trọng như chương trình Chỉnh trang và phát triển đô thị.

Ông Quốc cho biết chương trình Chỉnh trang và phát triển đô thị TP HCM gồm 4 nội dung chính: di dời nhà ven kênh rạch; xây dựng, thay thế chung cư cũ; chỉnh trang nâng cấp các khu dân cư hiện hữu; và phát triển các khu đô thị đồng bộ, văn minh.

Để chương trình này thành công, quan trọng nhất là phải tìm ra các giải pháp về vốn. Theo đó, có 3 giải pháp chính để gia tăng nguồn vốn là: tăng cường nguồn thu cho ngân sách thành phố thông qua việc cấp lại cho TP một phần khoản thu các khoản thuế từ hoạt động xuất nhập khẩu (dự kiến các mức 8-10-12% trong tổng thu) và thực hiện trong 10 năm; cho phép TP phụ thu thuế đối với một số ngành, lĩnh vực kinh doanh; xem xét cho TP áp dụng thuế nhà ở và mức thuế suất riêng đối với nguồn thu từ sử dụng đất như thuế sử dụng đất phi nông nghiệp...

Theo ông Quốc, hiện TP HCM có 12.291 địa chỉ nhà đất trực thuộc Nhà nước. Số tiền thu được từ kết quả xử lý, sắp xếp bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất chuyển mục đích sử dụng đất là 18.889 tỷ đồng. Đối với việc đấu giá quyền sử dụng đất, TP đã tổ chức và bán đấu giá thành công 18 khu đất, tổng giá trị thu được hơn 5.000 tỷ đồng.

"Cần tiếp tục rà soát, phân loại tài sản chính sách (là tài sản mang tính phục vụ, đáp ứng nhu cầu sử dụng của cơ quan Nhà nước) và tài sản thương mại (là tài sản có khả năng sinh lợi). Chuyển giao tài sản thương mại cho cơ quan quản lý chuyên nghiệp để "vốn hóa" các tài sản này, bổ sung nguồn vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, chỉnh trang phát triển đô thị", ông Quốc kiến nghị.

Đồng thời, ông Phạm Phú Quốc cho rằng TP HCM cần tăng thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP); và triển khai các giải pháp tạo nguồn thu, huy động mới.

Trong đó, nguồn vốn ngân sách phải đóng vai trò chủ đạo trong xây dựng cơ sở hạ tầng, di dời và tổ chức lại cuộc sống của người dân đang sống trên và ven kênh, rạch. Hiện TP HCM cần khoảng 26.000 tỉ đồng để thực hiện nội dung này.

Ngoài các giải pháp về vốn, ông Quốc nhận định, chỉ cần tháo gỡ các chính sách còn vướng mắc như quy hoạch, chính sách hoán đổi nhà chung cư, chính sách tạm cư hoạch chính sách ưu đãi về thuế, ưu đãi đầu tư là có thể thực hiện được các nội dung khác củachương trình chỉnh trang và phát triển đô thị.