Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM ngày 3-11 tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng phát ngôn dành cho hơn 400 đại biểu là lãnh đạo, người phát ngôn của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn TP.

Các đại biểu được nghe Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại Lê Văn Nghiêm giới thiệu chuyên đề về công tác phát ngôn với các nội dung như công việc của người phát ngôn, công tác xây dựng chiến lược truyền thông, xử lý khủng hoảng truyền thông, các nguyên tắc giải quyết yêu cầu của báo chí, xử lý thông tin sai lệch từ báo chí…

Theo ông Nghiêm, công tác phát ngôn trong cơ quan nhà nước giữ vai trò rất quan trọng trong việc làm cho công chúng biết được hoạt động của chính quyền, giúp công chúng hiểu, đồng thuận, tin cậy, hài lòng và cùng tham gia với chính quyền. Tuy nhiên, hiện nay nhiều cơ quan vẫn chưa quan tâm đến vấn đề phát ngôn. Quy định về chế độ phát ngôn chưa thống nhất, chưa có quy định về thẩm quyền phát ngôn dẫn đến những lúng túng, phản ứng chậm trong phản hồi thông tin, dễ gây nhiễu thông tin, tác động tiêu cực đến niềm tin của nhân dân. Vì vậy, ông Nghiêm cho rằng cần nhanh chóng kiện toàn các cơ chế cũng như bồi dưỡng kỹ năng phát ngôn cho các cơ quan trong bộ máy nhà nước.