(PL)- Ngày 15-10, nhận ủy quyền của VKSND Tối cao, Viện Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại TP.HCM (Viện Phúc thẩm III) đã trao quyết định của Chủ tịch nước tái bổ nhiệm và bổ nhiệm mới cho 16 kiểm sát viên VKSND Tối cao tại viện.

Trong 15 kiểm sát viên được tái bổ nhiệm có ông Lê Thành Dương, Viện trưởng Viện Phúc thẩm III, ba viện phó và các kiểm sát viên khác. Kiểm sát viên mới được bổ nhiệm là ông Hồ Sỹ Hoàn, trước là kiểm tra viên chính của viện. Các kiểm sát viên VKSND Tối cao nhận quyết định bổ nhiệm. Ảnh: HOÀNG YẾN Dịp này cả nước tái bổ nhiệm 82 kiểm sát viên VKSND Tối cao, 11 kiểm sát viên quân sự trung ương, bổ nhiệm mới 21 kiểm sát viên VKSND Tối cao và ba kiểm sát viên quân sự trung ương. HOÀNG YẾN