Trong 20 phân khu chức năng, Công ty liên doanh Phú Mỹ Hưng đầu tư 5 khu và tuyến đường chính (nay là tuyến đường Nguyễn Văn Linh, hiện đã thông xe và đến cuối năm...