Đến cuối tháng 7/2009, số dự án FDI còn hiệu lực hoạt động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh là 3.368 với tổng vốn đầu tư gần 27 tỷ USD.

Thành phố Hồ Chí Minh hiện dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI), sau hơn 20 năm triển khai, ngày càng có nhiều dự án FDI đầu tư vào thành phố trên nhiều lĩnh vực. Đến cuối tháng 7/2009, số dự án FDI còn hiệu lực hoạt động trên địa bàn thành phố là 3.368 với tổng vốn đầu tư gần 27 tỷ USD. Trong 7 tháng đầu năm, trước tình hình kinh tế thế giới suy thoái, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn thu hút được 203 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 713 triệu USD. Các dự án gồm: 54 dự án liên doanh, 147 dự án 100% vốn nước ngoài và 2 dự án hợp tác kinh doanh. Kim ngạch xuất nhập khẩu khu vực FDI trong 7 tháng đạt 4,62 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 2,65 tỷ USD và nhập khẩu đạt 1,97 tỷ USD. Riêng về sản xuất công nghiệp, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tại thành phố thường đạt mức tăng trưởng cao so với các khu vực khác trong nước. Trong 7 tháng, giá trị sản xuất công nghiệp khu vực này đạt gần 95.000 tỷ đồng, tăng 7% so cùng kỳ năm trước, chỉ đứng sau mức tăng của khu vực ngoài nhà nước (7,3%). Có 29 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó Hongkong, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Đài Loan, Nhật Bản, Anh, Pháp, Hoa Kỳ nằm trong nhóm những nước có vốn đầu tư nhiều nhất. Các dự án FDI chủ yếu tập trung vào lĩnh vực dịch vụ, công nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản… và ngày càng có nhiều dự án đầu tư vào các lãnh vực công nghệ cao, y tế, giáo dục với quy mô lớn. FDI đã góp phần không nhỏ vào sự tăng trưởng kinh tế-xã hội của thành phố, là nguồn vốn bổ sung quan trọng đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển xã hội và tăng trưởng kinh tế. Sự năng động của nguồn vốn FDI còn thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế thành phố theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa diễn ra với tốc độ nhanh hơn. Mới đây, tại hội nghị tổng kết 20 năm thu hút vốn đầu tư nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Hoàng Quân khẳng định thời gian tới sẽ ưu tiên thu hút FDI vào các lãnh vực dịch vụ, tài chính, ngân hàng, đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đô thị./. (TTXVN/Vietnam+)