Ngày 9/2, thông tin từ Văn phòng Thành ủy Cần Thơ cho biết: Ban Thường vụ Thành ủy TP Cần Thơ vừa họp công bố Quyết định số 04 - QĐNS/TW của Bộ Chính trị điều động, phân công đồng chí Nguyễn Tấn Quyên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP. Cần Thơ nay thôi giữ chức Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ, để chuyển công tác về Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Đồng thời công bố Quyết định số 05 - QĐNS/TW của Bộ Chính trị phân công đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ nay giữ chức vụ Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ./.