Giới nhiếp ảnh giờ đây đã có thêm “kênh” hỗ trợ sáng tác với sự ra đời một tour chuyên biệt dành riêng cho mình. Tour nhiếp ảnh này không phải do một công ty du lịch đứng ra tổ chức mà nó được xây dựng từ ý tưởng của chính một người yêu nhiếp ảnh.